Biyografi

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI VE SCI-EXP)

A1. Gültekin, B. ve S. Ozkan, E. Uğuz, H. Atalay, T. Akay, A. Arslan, A. Sezgin, N. Özdemir, A. Taşdelen, S. Aşlamacı “Valve Replacement Surgery in Patients With End-Stage Renal Disease: Long Term Results”, Artif Organs, 29, 972-975 (2005).

A2. Ozkan, S. ve T. Akay, B. Gültekin, A. Arslan, B. Varan, K. Tokel, S. Aşlamacı “Ventricular Arrhythmia After Correction of Tetralogy of Fallot With Transannular Patch” Anadolu Kardiyol Derg, 5,297-301 (2005).

A3. Arslan, A. ve, A. Sezgin, B. Gültekin, S. Ozkan, T. Akay, E. Uğuz, A. Taşdelen, S. Aşlamacı “Low-dose Histidine-Tryptophan-Ketoglutarate (HTK) Solution for Myocardial Protection”, Transplantation Proceedings, 37, 3219-3222 (2005).

A4. Akay, T.H. ve S. Ozkan, B. Gültekin, E. Uğuz, B. Varan, A. Sezgin, K. Tokel, S. Aşlamacı “Diaphragmatic Paralysis After Cardiac Surgery in Children: Incidence, Prognosis and sugical management” Pediatr Surg Int, 22, 341-346 (2006).

A5. Sezgin, A. ve B. Gültekin, S. Ozkan, T. Akay, E. Uğuz, İ. Tokalak, E. Akpek, A. Dönmez, H. Müderrisoğlu, S. Aşlamacı “Our Experience in Cardiac Transplantation in Başkent University” Transplantation Proceedings, 38, 633-635 (2006).

A6. Akay, T.H. ve B. Gültekin, S. Ozkan, E. Aslım, B. Sarıtaş, A. Sezgin, S. Aşlamacı “Triple-Vave Procedures: Impact of Risk Factors on Midterm in a Rheumatic Population” Ann Thorac Surg, 82, 1729-1734 (2006).

A7. Ozkan, S. ve T.H. Akay, B. Gültekin, A. Sezgin, A. Sezgin, K. Tokel, S. Aşlamacı “Xenograft Transplantation in Congenital Cardiac Surgery at Başkent University: Midterm Results” Transplantation Proceedings, 39, 1250-1254 (2007).

A8. Ozkan, S. ve T.H. Akay, B. Gültekin, E. Aslım, A. Arslan, B.H. Özdemir, N. Becit, A. Taşdelen “Atherosclerosis of Radial and Internal Thoracic Arteries Used in Coronary Bypass: Atherosclerosis in Arterial Grafts”, J Card Surg, 22, 1-5, (2007).

A9. Sezgin, A. ve T. H. Akay, B. Gültekin, S. Ozkan, N. Özdemir, S. Aşlamacı “The Impact of Renal Failure on Survival Following Cardiac Transplantation” Transplantation Proceedings, 39, 1247-1249 (2007).

A10. Sezgin, A. ve T. H. Akay, B. Gültekin, S. Ozkan, A. Aydinalp, E. Akpek, S. Aşlamacı “The Midterm Results of Cardiac Transplantation Patients” Transplantation Proceedings 40(1), 259-262 (2008).

A11. Aslım, E. ve T.H. Akay, B. Baştürk, S. Ozkan, B. Gültekin, S. Özçobanoğlu, S. Şirvan, S. Aşlamacı “The Role of Antiendothelial Cell Antibodies in the Development and Follow-up of Coronary and Peripheral Arterial Diseases ” Angiology, 59(2), 209-213 (2008).

A12. Kocyildirim, E. ve S. Ozkan, D. Karadag, E. Ekici, C. Ikizler “Discrete Supravalvar Aortic Stenosis- Is It Necessary to Reconstruct The Whole Aortic Root?” Anadolu Kardiyol Derg, 9(4), 311-7 (2009).

A13. Aslım, E. ve T. H. Akay, S. Özkan, A. Harman “Endovascular Therapy for Thoracic and Abdominal Aortic Emergencies – Torakal ve Abdominal aortanin Acil patolojilerinde Endovaskuler tedavi” Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 14(3), 192-200 (2008).

A14. Akay, T.H., B. Gultekin, S. Ozkan, E. Aslim, E. Uguz, A. Sezgin, S. Aslamaci “Mitral Valve Replacements In Redo Patients With Previous Mitral Valve Procedures: Mid Term Results and Risk Factors For Survival” J Card Surg, 23(5), 415-21 (2008).

A15. Marianeschi SM, Santoro F, Ribera E, Catena E, Vignati G, Ghiselli S, Pedretti S, Ozkan S, Ustunsoy H, Berdat PA. Pulmonary valve implantation with the new Shelhigh Injectable Stented Pulmonic Valve. Ann Thorac Surg. 86(5), 1466-71, discussion 1472, (2008).

A16. Uguz E, Ozkan S, Akay HT, Gültekin B, Aşlamacı S. Surgical repair of coarctation of aorta in neonates and infants: a 10 years experience. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 18(2), 94-99, (2010).

A17. Özkan M, Ozkan S, Tatar T, Sarıtaş B, Ozcobanoğlu S, Akay TH, Aşlamacı S. Risk stratification in low weight patients undergoing open heart surgery. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 18(3), 157-161, (2010).

A18. Surmeli-Onay O, Cindik N, Kinik ST, Ozkan S, Bayraktar N, Tokel K. The effect of corrective surgery on serum IGF-1, IGFBP-3 levels and growth in children with congenital heart disease. J Pediatr Endocrinol Metab, 24(7-8), 483-487, (2011).

A19. Salihoglu E, Ozkan S. Complete atrioventricular septal defect: long-term results and reoperations. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 19(Suppl 1), 33-38, (2011).

A20. Saritaş B, Ozkan S, Ozçobanoglu S, Ozkan M, Aşlamacı S. Use of xenograft conduits in congenital heart disease. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 19(4), 533-538, (2011).

A21. Tatar T, Özkan M, Ozkan S, Sarıtaş B, Korun O, Aşlamacı S. Delayed sternal closure following open heart surgery in children. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 20(2), 256-259, (2012).

A22. Salihoglu E, Ozkan S, Ozçobanoglu S, Çeliker A. Preliminary results of direct closure of an atrioventricular septal defect: revisiting the original technique. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 20(4), 699-704, (2012).

A23. Salihoglu E, Gursoy M, Ozçobanoglu S, Ozkan S. Safety of surgical pulmonary artery catheters in pediatric patients. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 21(2), 300-304, (2013).

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

C1. Özkan, S. ve B. Gültekin, A. Sezgin, A. Taşdelen “Femoral Arterde Çoklu Mikotik Anevrizma: Olgu Sunumu” Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 12, 205-207 (2004).

C2. Özkan, S. ve T. Akay, B. Gültekin, A. Arslan, A. Sezgin, S. Aşlamacı “ Sol Ventrikülde Renal Hücreli Karsinomdan İntramiyokardiyal Metastaz ” Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 13(3), 249-251 (2004).

C3. Özkan, S. ve T. Akay, B. Gültekin, A. Arslan, B. Varan, K. Tokel, S. Aşlamacı “Fallot Tetralojisinde Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Tamirlerinin Sağ Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi” Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 13(4), 340-345 (2005).

C4. Torgay, A. ve D. S. Sulemanji, B. Varan, S. Özkan, K. Tokel “Kronik Pulmoner Atelektazide Selektif Ventilasyon ve Alternatif Bir Teknik (Olgu Sunumu)” GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 11(3-4), 118-119 (2005).

C5. Kılıçarslan, A. ve A. Koçbıyık, S. Özkan, B. Sarıkaş, B. Demirhan “Konjenital Kardiyak Anomalide Triküspit Kapakta Kavernöz Hemanjiom:Bir Olgu Sunumu” Diyaliz Transplantasyon ve Yanık Dergisi 17(1), 115-117 (2006).

C6. Aslım, E. ve H. T. Akay, S. Özkan, B. Gültekin, S. Özçobanoğlu, S. Aşlamacı “Karotis Endarterektomisinde Alternatif Bir Otolog Yama Materyali Eksternal Juguler Ven; ‘Sleevepatch’” Damar Cerrahisi Dergisi, 15(3), 21-24 (2006).

C7. Özkan, S. “Author’s Reply” Anadolu Kardiyol Derg 6, 98 (2006).

C8. Özkan, S. ve T. Akay, A.Sezgin, M. Çelik, S. Aşlamacı “Kalp Nakli Yapılan Hastalarda Egzersiz Sonrası B-Tipi Natriüretik Peptid Seviyelerinin Etkisi” Diyaliz Transplantasyon ve Yanık Dergisi 18, 1-7 (2007).

C9. Özkan, S. ve E. Uğuz, T. Akay, E. A. Akpek, S. Aşlamacı “Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Yoğun Bakım Şartlarında PDA Kapatılması” Anestezi Dergisi, 15 (3), 191-195 (2007).

C10. Aslım, E. ve H. T. Akay, S. Candan, S. Özkan, B. Gültekin, C. Vuran, A. Ecevit, S. Aşlamacı “Rejyonel Anestezinin Karotid Arter Cerrahisindeki Yeri Ve Avantajları” Damar Cerrahisi Dergisi, 16(1), 1-4 (2007).

C11. Canan, O. ve Y. Çelik, İ. Çetin, S. Özkan, F. Özçay, B. Varan, K. Tokel “Düzeltici kalp cerrahisi uygulanan doğuştan kalp hastalıklı çocuklarda postoperatif parenteral beslenme desteğinin değerlendirilmesi” Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 50, 6-11 (2007).

C12. Torgay, A. ve P. Karaaslan, S. Özkan, A. Dönmez “Torakoabdominal Aort Cerrahisinde Spinal Kord Koruma Yöntemlerinin Kombinasyonu” GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 13(1), 43-45 (2007).

C13. Özkan, S. ve T. Akay, M. Çelik, E. Aslım, B. Gültekin, A. Sezgin “Perkütan İntraaortik Balon Pompa Desteğinin İyatrojenik Komplikasyonu Olan Aort Diseksiyonu” Diyaliz Transplantasyon ve Yanık Dergisi 18(2), 40-43 (2008).

C14. Sarıtaş, B. ve B. Bolat, S. Özkan, T. Akay, C. Vuran, S. Özçobanoğlu, K. Tokel, A. Sezgin, S. Aşlamacı “Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisinin cerrahi tedavisinde açık bırakılan vertikal ven ve/veya atriyal septal defektin etkisi” Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 16(1), 6-10 (2008).

C15. Aslım, E. ve T. H. Akay, S. Candan, S. Özkan, E. Akpek, B. Gültekin. “Regional Anesthesia in Elderly Patients Undergoing Carotid Surgery: Report of a Case Series” Seminars in Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 12(1), 29-32 (2008).

C16. Akay, H.T. ve E. Aslim, S. Özkan, B. Gültekin, A. Harman “Torakal ve Abdominal Aort Patolojilerinde Endovasküler Tedavi” Damar Cerrahisi Dergisi 17(1), 21-26 (2008).

C17. Özkan, S. ve S. Özçobanoğlu, M. Özkan, T. Akay, E. Aslım, S. Aşlamacı “Pulmoner Arterden Çıkan Anormal Sol Koroner Arter (ALCAPA)” Diyaliz Transplantasyon ve Yanık Dergisi 19(1), 1-5 (2008).

C18. Vuran, C. ve S. Özkan, H. T. Akay, S. Özçobanoğlu, E. Aslım, B. Sarıtaş, K. Tokel, S. Aşlamacı “Sağ Koroner Arterin Ana Pulmoner Arterden Anormal Orjini İle Aortopulmoner Pencere Kombinasyonu” Gülhane Tıp Dergisi 50(2), 125-127 (2008).

C19. Akay, T.H. ve E. Aslım, S. Özkan, B. Gülltekin, S. Özçobanoğlu, A. Ecevit, İ. Akkaya, U. Yörüker, A. Sezgin “Akut Derin Ven Trombozlarında Ambulatuvar Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Tedavisi İle Unfraksiyone Heparin İnfüzyon Uygulamasının Karşılaştırılması” Diyaliz Transplantasyon ve Yanık Dergisi 19(1), 1-5 (2008).

C20. Akpek E.A. ve A. Camkıran, S. E. Oğuz, A. Dönmez, S. Özkan, B. Varan, K. Tokel “Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Infeksiyon İçin Pozitif Olan Preoperatif Laboratuvar Bulgularının Postoperatif Klinik Seyir Üzerine Etkisi Var mı?” GKD Anestezi Yoğun Bakım Derneği Dergisi 13(4), 151-156 (2008).

C21. Aslim E, Akay TH, Basturk B, Ozkan S, Aslamaci S. The role of anti-endothelial cell antibodies in venous insufficiency. Phlebologie, 38, (2009).